REJESTRACJA (NIE ZAWIERA LICENCJI)

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokument zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ (formularz WZJ do pobrania poniżej),
  • kserokopia stron z paszportu hodowlanego (nazwa konia, nr paszportu, data urodzenia, hodowca, pochodzenie – ojca i matki, aktualny właściciel konia),
  • dowód wpłaty na konto WZJ za rejestrację i licencję jeśli koń nie był wcześniej rejestrowany Rejestracji w WZJ podlegają wszystkie konie 4-letnie i starsze startujące w zawodach szczebla regionalnego.

LICENCJA REGIONALNA ROCZNA

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • dowód wpłaty na konto WZJ z podaniem imienia konia i numeru jego paszportu hodowlanego (konie rejestrowane w 2015 roku lub latach poprzednich).

KOSZT:

100zł

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokument zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ (formularz WZJ do pobrania poniżej),
  • paszport hodowlany – kserokopia strony o właścicielu konia,
  • dowód wpłaty na konto WZJ.

ZMIANA NAZWY

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokument zgłoszenia konia do rejestracji w WZJ (formularz WZJ do pobrania poniżej).
  • kserokopię strony paszportu hodowlanego.
  • dowód wpłaty na konto WZJ.