HISTORIA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

1928

Polskie jeździectwo zyskało ramy instytucjonalne i prawne 18 lutego 1928 roku, kiedy został powołany Polski Związek Jeździecki – Federation Polonaise des Sports Equestres. Statut opracował rotmistrz Leon Kon, pierwszym prezesem wybrano pułkownika Brochwicz Lewińskiego, a do zarządu weszło 7 osób.

Oficjalny Reprezentant

Od tego momentu Związek stał się oficjalnym reprezentantem polskiego jeździectwa zarówno w kraju jak i za granicą. Członkami Związku zostało 18 organizacji hipicznych z całej Polski, w tym Wielkopolskie Towarzystwo Wyścigów Konnych i Wielkopolski Klub Jazdy Konnej.

II Wojna Światowa

Do wybuchu II wojny światowej jeździectwo stawało się w Polsce coraz popularniejsze, przede wszystkim za sprawą organizowanych w różnych regionach kraju imprez hipicznych – krajowych i międzynarodowych. Wojna i pierwsze powojenne lata przerwały oficjalną działalnośc Związku. Dopiero polityczna odwilż roku 1956 pozwoliła wrócic do międzywojennych tradycji jeździeckich.

1956

Okręgowy Związek Jeździecki w Poznaniu powstał w 1956 roku po reaktywowaniu Polskiego Związku Jeździeckiego. Swoim działaniem obejmował ówczesne województwo poznańskie. Reprezentował swoich członków w kontaktach z władzami Polskiego Związku Jeździeckiego, jak i włdzami państwowymi. Miał siedzibę na terenie Ośrodka Treningowego na poznańskiej Woli.

1956-1988

Pierwszym prezesem OZJ w latach 1956-1957 był dyrektor Państwowego Stada Ogierów w Gnieźnie CZESŁAW MATŁAWSKI a sekretarzem pani Mossakowska,

Od roku 1958 do1971 funkcję tę pełnił MARIAN ŚWIDERSKI dyrektor Rejonowego Inspektoratu Hodowli Zwierząt Zarodowych. Sekretarzem OZJ był najpierw Wojciech Smudziński, a potem Stanisław Łukomski. Siedzibę Związku przeniesiono na ul. Palacza w Poznaniu.

Na początku lat 70.  w 1972 r. prezesem poznańskiego OZJ został WACŁAW WALIGÓRA, który piastował tę funkcję do 1987 roku. Jego zastępcą w latach 1972-1984 był WIKTOR STRĘK, który w 1988 roku został prezesem OZJ.

Lata 70-te

Po reformie terytorialnej, w połowie lat 70., OZJ działał w pięciu województwach: poznańskim, pilskim, leszczyńskim, konińskim i kaliskim i zrzeszał 21-25 klubów i sekcji jeździeckich. Taki stan utrzymał się do 1983 roku, kiedy władze centralne przeprowadziły reorganizację terytorialną jednostek sportowych. Poznańskiemu OZJ przydzielono województwa poznańskie, pilskie i gorzowskie oraz ograniczono do trzynastu liczbę organizacji sportowych.

Na skutek tych decyzji zmniejszyła się liczba klubów i zawodników podlegających OZJ.

1982-1984

Klasyfikcji klubowej w latach 1982 i 1983 przewodził LKS Cwał Poznań przed MLKS Moreną Sieraków, LKJ Abarią Iwno, Sekcją Jeździecką LZS przy SK Posadowo i Sekcją Jeździecką LZS przy POHZ Dobrzyniewo.

W 1984 roku zorganizowano 17 imprez jeździeckich w tym jedną międzynarodową.

1993

Zmiany polityczne w Polsce jakie dokonały się po 1989 roku miały przełomowy wpływ na sytuację we wszystkich dziedzin życia, także jeździectwa. W 1993 roku powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która pełniąc nadzór właścicielski nad państawowymi stadami ogierów i stadninami zmieniła ich status prawny, a w ślad za tym zasady finansowania. Efektem tych działań było ograniczenie możliwości stad i stadnin partycypowania w sport jeździecki. Kluby jeździeckie działające przy stadach i stadninach musiały się nauczyć funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Z drugiej strony nowa rzeczywistośc pozwoliła uruchomić prywatną przedsiębiorczośc, co zaowocowało powstawaniem nowych ośrodków i klubów oraz organizacją imprez jeździeckich na coraz wyższym poziomie.

Nowym warunkom musiał stawić czoła także Związek.

1993-1996

W latach 1993-1996 prezesurę Związku objął HENRYK HELAK.Zawodowo związany z SK Iwno był jednocześnie trenerem skokowym, międzynarodowym sędzią i wizjonerem,  który wymyślił, sfinalizował i z roku na rok modyfikował formułę międzynarodowych halowych zawodów jeździeckich na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ich kontynuacją jest znana i ceniona w Europie Cavaliada.

1995

W 1995 roku na poznańskiej Woli, której szefował Marek Zaleski, odbyły się Mistrzostwa Świata w powożeniu zaprzęgami parokonnymi.

1996-2008

Przez kolejne cztery lata (1986-2000) wielkopolskim Związkiem kierował ZBIGNIEW CHRZANOWSKI, a następne dwie kadencje (2000-2008) LESZEK DROŻDŻYŃSKI. W 2004 roku w Centrum Hipiki Jaszkowo, którego właścicielem jest Antoni Chłapowski, przeprowadzono Mistrzostwa Europy Pony  w ujeżdżeniu, skokach i wkkw.

2008-2012

Od 2008 do 2012 Związkiem kierował TADEUSZ SZYMONIAK. Podczas jego prezesury w Jarantowie pod Kaliszem odbyły się Mistrzostwa Świata w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi.

2012-2016

Następnym prezesem wielkopolskiego Związku –  2012-2016 – został STANISŁAW HELAK, przez lata związany ze skokowym sportem dzieci i młodzieży pełniący także ważne funkcje we władzach PZJ.

W 2016 roku wybory prezesa przeprowadzono podczas zjazdu, który zorganizowano w SK Racot. Zdecydowaną większością głosów wygrał RYSZARD SZYMONIAK.